Schapen en varkens in het Wisentbos

17 november 2022

Schapen en varkens in het Wisentbos

In november van dit jaar start een proef in het Wisentbos met het begrazen van schapen en varkens. Deze proef maakt onderdeel uit van een uitgebreid actieplan van Stichting Participatie Wisentbos om de biodiversiteit in het dorpsbos te versterken. Dankzij een subsidie uit het Actieplan Biodiversiteit van de Provincie Flevoland kan deze maatregel worden uitgevoerd.

Deze proef waarbij voor het eerst schapen en varkens worden ingezet voor het beheer in een dorpsbos is een primeur voor Dronten. Stichting Warmonderhof voert de proef uit. De begrazing vindt plaats in de groenstrook langs de Lage Vaart aansluitend aan de akkers van de stichting. In deze strook staan elk jaar de reuzenberenklauw te bloeien. Uit onderzoek blijkt dat door begrazing deze plant kan worden onderdrukt. Vanuit Europese regelgeving is het verplicht om de reuzenberenklauw te bestrijden en verdere verspreiding van de soort te voorkomen.

Daarnaast kunnen de schapen door hun aanwezigheid voor een gevarieerder stuk groen zorgen. Door het terugdringen van de hoge vegetatie krijgen andere plantensoorten meer de kans om tot bloei te komen. Voor deze proef zullen rasters worden geplaatst. Het fietspad langs de Lage Vaart blijft gewoon vrij toegankelijk.

Selecteer op categorie

Vertel het verder:
Waarmee kunnen we je helpen?