Over het Wisentbos

Het Wisentbos is een Natuurlijk Dorpsbos gelegen aan de rand van het dorp Dronten. Het bos is het hele jaar vrij toegankelijk voor wandelaars, fietsers en ruiters.

Oorspronkelijk is het bosgebied op de plantafel ontworpen door de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. In 1969 is het dorpsbos gerealiseerd. Na uitgifte van de gronden werd het beheer overgedragen aan Staatsbosbeheer.

 
Het dorpsbos heeft in 2003 een grote facelift ondergaan. Met diverse participanten is invulling gegeven aan een dringende behoefte van de Drontenaren om meer accent te leggen op een recreatieve, natuurrijke omgeving. De Stichting Participatie Wisentbos wil verder gaan op deze ingeslagen weg.

Planten en dieren

Het Wisentbos is een gemengd loofhoutbos (bijvoorbeeld linde, els, populier, wilg, kastanje). In enkele vakken staan ook vruchtdragende bomen.

De plantengemeenschap is nog jong en heeft tijd nodig om zich verder te ontwikkelen. Kenmerkend zijn de plantengemeenschappen verbonden aan voedselrijke situaties zoals fluitenkruid, brandnetel, springbalsemien, paardenbloem e.d. In de herfst zijn vaak veel paddestoelen te vinden.

In het bos komen diverse vogelsoorten voor. Op de vijver zijn vaak diverse eendensoorten te zien. Natuurlijk ook de fuut en de meerkoet. Bijzonder is de reigerkolonie die al jaren in het bosgebied is gevestigd.

Morren monument

Op 28 april 1980 is een vleugelnootboom in het Wisentbos geplant door de heer G. Morren als eerbetoon aan zijn jarenlange inzet als medewerker van Staatsbosbeheer regio Flevoland. In 1962 kwam hij vanuit de Noordoostpolder naar Oostelijk Flevoland en heeft veel werk verricht bij de realisatie van de beplanting in de polder. Het Wisentbos maakte daar een belangrijk onderdeel van uit.

Op zaterdag 13 januari 2007 is de vleugelnoot gesnoeid en vrijgezet door familieleden van de heer Morren. De boom kan dan mooi ruim uitgroeien. De kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van de heer Morren werkten hier aan mee, in het bijzijn van zijn weduwe, mevrouw Morren, die toen 88 jaar was.

Stichting Participatie Wisentbos heeft ervoor gezorgd dat een informatiepaneel de bezoekers uitleg geeft over dit bijzondere monument. De boom staat langs het fietspad langs de Lage Vaart ter hoogte van de Wisentcamping.

Morren monument

Bostheater

Bostheater

Bij de ingang van het fietspad aan de Gildepenningdreef zijn de contouren van een bostheater zichtbaar. Het doorgaande (beton)pad loopt hier dwars doorheen.

De Stichting stimuleert verder onderzoek naar de mogelijkheden voor een bostheater
in de toekomst. Het bos kan een prachtig decor vormen voor voorstellingen of bijeenkomsten in de natuur.

Dorpsboerderij Dronten
B

Horeca Dorpsboerderij Dronten

In het Wisentbos is geen horecavestiging aanwezig. Iedereen kan terecht bij de nabij gelegen Dorpsboerderij Dronten, een unieke combinatie van een kinderboerderij, theehuis en een houtkloverij.
Je kunt daar heerlijk zitten en genieten van een kopje koffie of thee met overheerlijke zelf gebakken (appel)taart. Een aanrader!

Dorpsboerderij Dronten is een werk- en leerplek voor mensen met een verstandelijk, sociale of psychiatrische beperking die ondersteuning krijgen van Triade. Hier kan men leren om bijvoorbeeld dieren te verzorgen, met elkaar om te gaan en haardhout te kloven. Het werk sluit aan bij de mogelijkheden van de medewerkers, maar er is ook ruimte voor hun beperking.

Hofwinkel
B

De Hofwinkel

De winkel is gevestigd op het terrein van Warmonderhof; opleiding én landbouwbedrijf voor biologisch dynamische landbouw. Warmonderhof brengt veel goeds voort. Door deze producten te verwerken, vangen wij de smaak van Warmonderhof. Het is onze droom om zoveel mogelijk ‘van eigen hof’ te bereiden en te verwerken, zodat iedereen kan proeven hoe uniek Warmonderhof is.

Je kunt er terecht voor kaas, melk, groenten, aardappelen, vlees, wijn, brood en nog veel meer. De pesto, vlierbloesemsiroop en droge worst komen uit eigen keuken.

Een rondje langs de koeien en een kopje koffie of thee is voor veel klanten een wekelijks terugkerend feest.

Waarmee kunnen we je helpen?