Activiteiten

Gedurende het jaar vinden er veel activiteiten plaats in het Wisentbos. Deze pagina geeft een goed overzicht.

Brug over de Lage Vaart
B

Brug Lage Vaart

De realisatie van een extra verbinding over de Lage Vaart ter hoogte van het Wisentbos is een lang gekoesterde wens van de gemeenschap en en de Stichting Participatie Wisentbos.

De Lage Vaart heeft oorspronkelijk een harde beschoeiing langs de oevers. Hierdoor vormt het een harde rechte begrenzing. Voor de toekomst is het streven om meer natuurlijke overgangen te maken tussen water en land. Het water zal dan meer een zachte verbinding vormen en integreren in het totale landschap.

Vrijwilligersgroep
B

Vrijwilligersgroep

De vrijwilligersgroep is elke week actief bezig met kleine beheerwerkzaamheden in het bos. Dit is een vaste groep vrijwilligers.

Wil je vrijwilligerswerk doen en ben je graag buiten in de natuur? Denk dan eens aan vrijwilliger worden bij Stichting Participatie Wisentbos. Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers, die samen met ons graag in de natuur aan het werk zijn.

Los in het Bos
B

Los in het Bos

Er is een groeiende afstand tussen stad en platteland, tussen boeren en burgers, tussen consumenten en de herkomst van voedsel. Ook in Dronten is deze maatschappelijke verandering zichtbaar.

De educatie-actviteiten hebben tot doel om vooral de jeugd te laten zien wat er in het Wisentbos te beleven valt. Hiervoor wordt aansluiting gezocht bij de huidige samenleving. Zelf doen, voelen, ruiken en proeven staat voorop.

B

NLdoet

Elk jaar in maart organiseert het Oranje Fonds een landelijke vrijwilligersactie. Vrijwilligers kunnen dan op een laagdrempelige manier een dag helpen bij een organisatie in de buurt. Stichting Participatie Wisentbos doet hier elk jaar aan mee. Het is altijd een gezellige dag. Het geeft positieve energie en je bent met elkaar actief bezig om de omgeving een beetje mooier te maken.

Wat is tijdens NLdoet gebeurd?
Nestkasten maken en ophangen, routepalen plaatsen, zwerfvuil opruimen, klein onderhoud langs wandelpaden.

De volgende NLdoet is op 10 & 11 maart 2023.

Inzaaien bloemenweide
B

Inzaaien bloemenweide

Sinds enkele jaren is een klein stukje grond tegenover de dorpsboerderij door Staatsbosbeheer beschikbaar gesteld om een bloemenweide van te maken.

De diverse bloemenzaden zorgen voor meer biodiversiteit in het bos en het ziet er natuurlijk elk jaar kleurrijk uit! De weide zorgt eveneens voor meer voedsel en schuilgelegenheid voor insecten.

WijLand Festival in het Wisentbos
B

WijLand festival

Het Wijlandfestival is een jaarlijks kleinschalig cultureel evenement in het Wisentbos. Het programma bestaat uit kleine voorstellingen op het gebied van muziek en soms ook poëzie. Vooral de kleinkunst kan hier zijn plek vinden. Op het terrein staan diverse foodtrucks. Duurzaamheid staat centraal in de
opzet van het festival. Voor kinderen is er genoeg te doen.

Door de intieme vriendelijke sfeer en de lokatie in het bos neemt het festival voor Dronten een bijzondere plek in.

Burendag in het Wisentbos
B

Burendag

Burendag is ook een initiatief van het Oranjefonds om de ontmoeting tussen mensen te stimuleren. Burendag is een moment waarop inwoners uit de buurt even gezellig bij elkaar zijn. Dat is iets waar Stichting Participatie Wisentbos graag aan mee doet. Ontmoeten kan op verschillende manieren zoals even met elkaar koffie drinken, een praatje maken, een quiz doen of meelopen met een excursie. Zo kan de stichting op een vriendelijke manier contacten maken en de bezoekers van het bos wat laten zien van hun werkzaamheden.

Natuurwerkdag
B

Natuurwerkdag

Al 20 jaar organiseert LandschappenNL de Natuurwerkdag. Het grootste vrijwilligersevenement in het groen! Op meer dan 500 locaties verspreid door het hele land zetten jong en oud zich in voor natuur en landschap en dragen zo bij aan een groene leefomgeving.

Het Winterfestival in het Wisentbos
B

Winterfestival

Het XL Winterfestival is een 3-daags festival rond de kortste dag van het jaar. Hier kun je genieten van (h)eerlijke winterse maaltijden en snacks, goede muziek en mooie wintervertellingen.

Het volgende Winter festival is van 17 t/m 19 december 2021.

Plan Biodiversiteit
B

Plan Biodiversiteit

Stichting Participatie het Wisentbos heeft zich vanaf de oprichting gericht op het versterken van de biodiversiteit in het Wisentbos. In de oprichtingsstatuten staat een doelstelling die zich richt op het behoud en verder ontwikkelen van natuur en recreatieve waarden. Met de algehele facelift in 2003 is hier een aanzet toe gegeven. Natuurvriendelijke oevers, glooiende overgangen, een speelweide en het inplanten van een gevarieerde moeraszone langs de Lage Vaart waren in deze renovatie geïntegreerd.

Waarmee kunnen we je helpen?