Los in het Bos

Er is een groeiende afstand tussen stad en platteland, tussen boeren en burgers, tussen consumenten en de herkomst van voedsel. Ook in Dronten is deze maatschappelijke verandering zichtbaar.

De educatie-actviteiten van Stichting Participatie Wisentbos hebben tot doel om vooral de jeugd te laten zien wat er in het Wisentbos te beleven valt. Hiervoor wordt aansluiting gezocht bij de huidige samenleving. Zelf doen, voelen, ruiken en proeven staat voorop.

Tegenwoordig komen kinderen steeds minder vaak in aanraking met de levende natuur. Zij vervreemden van hun natuurlijke omgeving en bouwen hierdoor geen ervaringen op met de wonderen van de natuur. Het beleven van wat leeft in het bos is van essentiële betekenis om te begrijpen dat we zorg moeten verlenen aan het onderhoud van de bossen. Begrip voor het ecosysteem en alle dieren en planten die hiervan afhankelijk zijn is van belang voor onze toekomst. Tevens blijkt uit onderzoek dat de natuur een rol speelt in het welzijn van ons als mens. Het heeft invloed op onze geestelijke en lichamelijke gezondheid.

Los in het bos

Los in het Bos

Los in het Bos is een unieke samenwerking tussen Staatsbosbeheer Flevoland, Instituut voor Natuurbeschermingseducatie afdeling Dronten, Stichting Participatie Wisentbos en de FlevoMeer Bibliotheek. Dit project bestaat uit een boekenpakket met daaraan gekoppeld een gastles of een excursie in de natuur. Het thema voor deze activiteit is het bos.

Meestal is het handig een jaargetijde als leidraad te nemen. In de winter staat bijvoorbeeld het zoeken naar voetsporen centraal. In het voorjaar is het thema het nieuwe leven in het bos. In de zomer gaan de excursies vooral over de geheimen van het water. In het najaar gaan we op zoek naar paddenstoelen. Heeft een school een speciale wens dan kan hiermee rekening worden gehouden. De boswachter of excursie-leider neemt de leerlingen mee op hun reis door het bos. De excursies staan in het teken van ervaren, zien en ruiken. De informatie die wordt verstrekt sluit aan bij de kerndoelen binnen de thema’s Natuur en Techniek, Mens en Samenleving en Ruimte.

Inschrijven is mogelijk voor een gastles of een excursie. Het boekenpakket is gekoppeld aan de activiteit.

Los in het Bos voor groep 3, 4 en 5 van de basisschool

Voor het project Los in het Bos is gekozen voor de groepen 3, 4 en 5 van de basisschool. De keuze voor deze groepen is dat op deze leeftijd de kinderen nog erg ontvankelijk zijn voor ervaringen in de natuur. Inschrijven voor Los in het Bos kan via Hanneke Versluis van FlevoMeer Bibliotheek. E-mail: h.versluis@flevomeerbibliotheek.nl. Ook voor meer informatie kun je bij haar terecht.

Wat is inbegrepen?

  • Boekenpakket over het bos: de school kan in overleg met de bibliotheek kiezen voor een specifiek thema; Het boekenpakket kan 2 weken van te voren worden opgehaald bij FlevoMeer Bibliotheek Dronten.
  • Een gastles van de boswachter of speciaal opgeleide vrijwilligers; de school kan kiezen uit een thema jaargetijde in het bos.
  • De boswachter/excursiebegeleider neemt persoonlijk (telefonisch) contact op met de school voor het maken van een afspraak met de leerkracht.

Locatie excursie: Het Wisentbos, Dronten (startpunt parkeerplaats ingang Wisentbos)
Lokatie gastles: in de school
Doelgroep: groep 3,4 of 5
Duur van de excursie: 1,5 uur
Duur van de gastles: 1 uur
Kosten: € 1,00 per leerling
Bijzonderheden: alleen mogelijk met een abonnement op FlevoMeer Bibliotheek.

Waarmee kunnen we je helpen?