FAQ

Regelmatig krijgen we leuke vragen van bezoekers van het bos. Een aantal vragen worden regelmatig gesteld. De meest gestelde vragen vind je hieronder. Staat jouw vraag hier niet bij? Neem dan vooral contact met ons op en stel je vraag!
!!!Deze niet bewerken!!!

Hier zit een stukje code in die ervoor zorgt dat alle vragen gesloten zijn als je op deze pagina komt.

Wat doet Staatsbosbeheer voor het Wisentbos?

Staatsbosbeheer is terreineigenaar en draagt zorg voor het beheer, onderhoud en de ontwikkeling van het Wisentbos. Dat wil zeggen dat Staatsbosbeheer zorgdraagt voor het bos en dit wil behouden voor de toekomst.

Staatsbosbeheer zorgt dat het Wisentbos goed ontsloten en bereikbaar is. Samen met onze Stichting en de andere participanten wordt gewerkt aan een gebied waar iedereen kan genieten van het bos, de natuur, de ruimte en de rust.

Waarom staan er geen afvalbakken in het Wisentbos?
Staatsbosbeheer plaats niet of nauwelijks afvalbakken in hun terreinen, dat is landelijk beleid. Er wordt van bezoekers verwacht dat alles wat in het bos wordt gebruikt ook weer netjes mee naar huis genomen wordt. Afvalbakken zijn daarnaast een flinke kostenpost en hebben een aantrekkingskracht op afval en huisvuil.
Kan je zwemmen in de vijver?

Er mag niet gezwommen worden in de vijver. Dit is geen gecontroleerd zwemwater.

Mag de hond los tijdens het wandelen in het bos?

De hond mag loslopen mits deze onder appel is van zijn of haar begeleider en zich niet buiten de wegen en paden begeeft. Onze voorkeur gaat uit naar jaarrond aangelijnde honden om zo het risico op verstoring te voorkomen, in de maanden april t/m juli is het dringende advies honden aan te lijnen om zo verstoring van pas geboren kwetsbare jongen dieren zoals bijvoorbeeld reekalveren te voorkomen.

Bij wie moet ik vragen of ik een activiteit kan organiseren in het Wisentbos?

Alle aanvragen voor activiteiten, evenementen of het leveren van andere commerciële diensten dienen aangevraagd te worden bij Staatsbosbeheer. Dit kan door contact op te nemen middels een e-mail naar drontenlelystad@staatsbosbeheer.nl.

Waarmee kunnen we je helpen?