Vleermuizen

De vleermuis is een beschermde soort. Voor dit dier is het heel belangrijk dat het eten kan vinden maar ook slaapplaatsen.

Stichting Participatie Wisentbos zet zich in om de vleermuis te beschermen en verdere achteruitgang van deze kwetsbare dieren te voorkomen. Het Wisentbos is een prachtige plek voor vleermuizen om voedsel te zoeken. Door de afwisseling van bossages, open plekken en waterpartijen levert het een goed jachtgebied op. Op diverse plekken in het bos zijn ook lokaties gecreëerd waar de vleermuis overdag kan slapen. Let maar eens op wanneer je een wandeling in het bos maakt.

Zoogdieren
De vleermuis is een zoogdier. Het enige zoogdier dat kan vliegen! In Nederland komen alleen de kleine soorten voor (Microchiroptera). Ze zijn ongeveer 4 tot 5 cm groot wanneer de vleugels dicht tegen het lichaam aan liggen. Alle soorten verschillen van elkaar door bijvoorbeeld een andere vorm van de oren of neuzen of bekken of een andere kleur van de vacht. Een moeder vleermuis krijgt maar een jong per jaar. Het jong krijgt in het begin moedermelk! Vleermuizen zijn beschermd omdat ze zo kwetsbaar zijn. Een vleermuisjong moet de tijd en rust krijgen om te groeien!

Voedsel en jagen
Dankzij veel onderzoek weten we wat meer over de leefwijze van de vleermuis. Maar anders zou je het eigenlijk nauwelijks opmerken. Vleermuizen schuilen overdag in gaten in de muren van huizen en gebouwen of in een holle boom. Vleermuizen kunnen zelf geen huis maken. Ze zijn dus afhankelijk van wat er in de omgeving is te vinden aan holtes en gaten. Eten zoeken doen ze vooral tegen de schermer en in de nacht. Zijn menu bestaat vooral uit insecten. Wist je dat ze heel veel muggen, kevertjes, rupsen en nachtvlinders eten? Om het voedsel te zoeken vliegen de vleermuizen langs speciale routes. Landschappelijke elementen zoals bomenrijen zijn hiervoor belangrijk maar ook grote open watervlaktes. Elke soort heeft hier weer zijn eigen vliegroutes. Op deze manier ontstaan er geen problemen tussen de diverse vleermuissoorten.

Echolocatie
Vleermuizen kunnen best zien maar ze gebruiken liever hun oren dan hun ogen. Om een prooi te vinden zenden ze een signaal uit. Dit signaal weerkaatst tegen het voorwerp of het insect en zo vangen ze dit geluid op met de oren (echolocatie). Elke vleermuissoort zend net even een ander geluid uit. Op deze manier kan je diverse soorten onderscheiden. Tijdens inventarisaties van de vleermuis is een batdetector een hulpmiddel om de diverse signalen op te vangen.

Kolonie
Vleermuizen wonen graag bij elkaar (kolonie). Ze hebben vaste slaapplaatsen en zomer-of winterverblijven. Van enkele soorten vleermuizen is het bekend dat die een grote afstand afleggen tussen het gebied waar ze hun jongen groot brengen en waar ze de winter verblijven (de Meervleermuis kan bijvoorbeeld ca. 300 km hiervoor afleggen). De vleermuis stelt wel bepaalde eisen aan een verblijfplaats. Het moet droog zijn en het niet te warm.
Ook moet er voldoende plek zijn voor alle dieren in de kolonie.

Soorten vleermuizen in het Wisentbos
In het Wisentbos zijn waterpartijen, open ruimtes afgewisseld met struiken en bomenpartijen. Genoeg plek om te kunnen vliegen als vleermuis maar ook om insecten te vangen. Natuurlijk willen we ook graag dat vleermuizen in het bos een slaap of kraamkramer kunnen vinden. Daarom zijn op diverse plekken wat aanpassingen gedaan voor de vleermuis. Je vind een vleermuistoren bij de bijenmuur, en een vleermuiskast op een paal bij de vijver. De kubus bij de ingang van het bos is een hol kunstwerk en is eveneens geschikt gemaakt voor de vleermuis.
Soorten die in de bomen kunnen voorkomen zijn: watervleermuis, ruige vleermuis en rosse vleermuis. Ze zoeken hiervoor ook wel oude spechtenholen op. Andere soorten zoals meervleermuis, gewone dwergvleermuis zoeken meer hun plek in woningen en gebouwen. Je kan deze soorten daarintegen wel in het bos tegen komen wanneer ze voedsel zoeken.

Voor het schrijven van dit artikel is gebruik gemaakt van informatie van de website van de zoogdiervereniging en vleermuis.net. In de provincie is Landschapsbeheer Flevoland het aanspreekpunt voor onderzoek en advies op het gebied van vleermuizen.

Meer informatie
www.vleermuis.net
landschapsbeheerflevoland.nl

Waarmee kunnen we je helpen?