Onderhoud

Staatsbosbeheer is de beheerder van het Wisentbos. Staatsbosbeheer beheert het groene erfgoed van Nederland; 273.000 ha natuur. Overal in Nederland werkt Staatsbosbeheer samen met gemeenten, zorginstellingen en maatschappelijke organisaties.

Het Wisentbos is een multifunctioneel bos. Dit wil zeggen dat bosbeheer, recreatie en natuur samen gaan. In het Wisentbos is dit ook te zien.

In het bos zijn diverse wandel, ruiter en fietspaden aangelegd. Staatsbosbeheer zorgt voor het onderhoud ervan. Rondom de vijver wordt het gras regelmatig gemaaid. Op andere plekken mag de begroeiing wat meer zijn eigen gang gaan. Vooral het eiland heeft een natuurlijk karakter. Dood hout leeft en komt overal in het bos voor.

Om de diversiteit te verhogen zijn ook enkele graslanden verpacht. Koeien en paarden kan je hier zien grazen. Om gevaarlijke situaties te vermijden is op tijd kappen van bomen noodzakelijk. Om de ca. 5 jaar wordt groot onderhoud uitgevoerd. Op enkele plekken staan nog oude wilgen en populieren. Enkele oude wilgen zijn gekapt omdat deze door de watermerkziekte zijn aangetast. Ook sommige oude populieren moeten wijken omdat zij groot gevaar  kunnen opleveren voor de bezoekers van het bos. Door afbraak van takken of een deel van de stam kan een bezoeker zich erg verwonden.

Waarmee kunnen we je helpen?