Organisatie

Om een slagvaardigere organisatie te zijn is er in het voorjaar van 2005 een stichting in het leven geroepen.

Dronten is een groot dorp dat zich de komende jaren kwantitatief en kwalitatief sterk zal ontwikkelen. De samenvoeging van het Wisentbos en het Lage Vaart bos leidt tot een bij de schaal van de groeiende gemeente passende groene voorziening die de aantrekkelijkheid van de gemeente voor wonen, recreëren, sporten, beleven en leren versterkt.

Het is onze ambitie om door het verder ontwikkelen en realiseren van voorzieningen, het stimuleren van biodiversiteit, het uitdragen van de waarden en mogelijkheden van het bos en het daarbij betrekken van bewoners, bij te dragen aan verhoging van de kwaliteit en aantrekkelijkheid van de woon- en leefomgeving van de gemeente Dronten. Onze visie krijgt concreet vorm en inhoud in een aantal kerndoelen.

De kerndoelstellingen voor de komend jaren zijn het realiseren van:

  • een brug over de Lage Vaart die de twee bosgebieden aan elkaar verbindt;
  • de versterking van de natuureducatieve functies en verhogen van het gebruik daarvan;
  • het versterken van de biodiversiteit;
  • het verbeteren van de kwaliteit van het water in de bosvijver;
  • het op structurele basis bijdragen aan het beheer van het bos;
  • duidelijkheid over de haalbaarheid van een bostheater;
  • een grotere betrokkenheid van bewoners bij de ontwikkelings- en beheeractiviteiten in het bos;
  • een sterkere politieke en maatschappelijke legitimatie van onze stichting.

Bestuur van de Stichting Participatie Wisentbos
Voorzitter: Stefan Sterkenburg, e-mail: voorzitter@hetwisentbos.nl
Secretaris: Marlies Zwanenburg, e-mail: secretaris@hetwisentbos.nl
Penningmeester: vacant, e-mail: penningmeester@hetwisentbos.nl
Algemeen lid: Jaap Ree
Algemeen lid: Hidde Leijenaar
Algemeen lid: vacant

Secretariaat
E-mail: secretaris@hetwisentbos.nl

Correspondentieadres
Stichting Participatie Wisentbos
Peel 30, 8251 VJ Dronten

KvK: 39090980
Rekeningnummer Stichting Participatie Wisentbos: NL87 RABO 0308 6367 75

Waarmee kunnen we je helpen?