Biodiversiteit

Stichting Participatie Wisentbos heeft subsidie gekregen voor versterken biodiversiteit in het Wisentbos.

Stichting Participatie het Wisentbos heeft zich vanaf de oprichting gericht op het versterken van de biodiversiteit in het Wisentbos. In de oprichtingsstatuten staat een doelstelling die zich richt op het behoud en verder ontwikkelen van natuur en recreatieve waarden.

Met de algehele facelift in 2003 is hier een aanzet toe gegeven. Natuurvriendelijke oevers, glooiende overgangen, een speelweide en het inplanten van een gevarieerde moeraszone langs de Lage Vaart waren in deze renovatie geïntegreerd.

Nadien zijn op kleine schaal diverse kleine initiatieven opgezet. Te denken valt aan de vlinderstrook, het voedselbos en de bloemenweide. Het handhaven maar ook verder uitbreiden van nieuwe initiatieven vraagt extra geld en inspanning. De stichting wil graag samen met de beheerder Staatsbosbeheer verder vorm geven aan het versterken van de biodiversiteit. In dit projectplan wordt hiertoe een overzicht gegeven van wensen en ideeën.

Biodiversiteitsplan
Met diverse actiepunten wil de stichting de kansen en mogelijkheden verder benutten. Dit zal voor de toekomst een meerwaarde betekenen voor het dorpsbos.

Waarmee kunnen we je helpen?