Prachtig maar weerloos!

22 juni 2022

Prachtig maar weerloos!

Stichting Participatie Wisentbos wil de bezoekers van het Wisentbos informeren over de situatie in het dorpsbos. Daarom is in overleg met Staatsbosbeheer de poster van vereniging het Ree opgehangen bij diverse ingangen van het bos.

Wist je dat reekalfjes het meest kwetsbaar zijn in de maanden april, mei, juni? In het vroege voorjaar en begin van de zomer worden de kalfjes geboren. Ze zijn weerloos tegen loslopende honden. Daarom wordt geadviseerd om de hond aan te lijnen in deze periode. Lees hier meer daarover.

En voor de komende maanden is het ook belangrijk om alert te blijven. De bronst van het ree begint namelijk half juli. De reebok zoekt dan een reegeit om te paren. Dat kan veel onrust in het veld geven want de reebok rent achter te geit aan net zo lang totdat ze elkaar hebben gevonden. De reegeit kan schel geluid geven om het mannetje te roepen. Dat betekent blaffende reebokken en fiepende reegeiten, die verblind van liefde naar elkaar zoeken. Meer weten over deze hitsige reeën?

De foto is van vroegvogels/bnnvara ( fotograaf:Irmos)

Waarmee kunnen we je helpen?