NL Doet 2022

11 december 2021

Lindeboom geplant bij kruising Gildepenningdreef – Wisentbos – Wisentweg

Op woensdag 8 december j.l. is bij de kruising Gildepenningdreef – Wisentbos – Wisentweg een lindeboom geplant.

De boom is geplant door de gemeente Dronten op initiatief van de Stichting Participatie Wisentbos en mogelijk gemaakt door bijdragen van Staatsbosbeheer, Natuur- en milieufederatie Flevoland, Tonsel Boomkwekerijen, Donker Groen en Schuitema Loonwerk.

Met de linde wordt voor Dronten de bijzondere betekenis van het Wisentbos benadrukt als gebied waar natuur en inwoners samenkomen. Dit past bij de historische betekenis die de linde heeft als beschermer voor huizen, bronnen en kerken.

Als dankbetuiging voor haar 12-jarige politieke en bestuurlijke inzet voor de Dronter samenleving is wethouder Irene Korting gevraagd een plaquette bij de boom te onthullen. De plaatsing en onthulling van deze plaquette zal op een later moment plaatsvinden.

Het bestuur van de Stichting Participatie Wisentbos is heel blij met de geplante linde en ziet deze als een symbool voor de ontmoetingsfunctie van het Wisentbos.

Waarmee kunnen we je helpen?