Zonnebloemen

31 mei 2023

Wij zoeken nieuwe bestuursleden o.a. een penningmeester

Stichting Participatie Wisentbos is een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie die zich in samenwerking met Staatsbosbeheer richt op het behoud en verder ontwikkelen van de natuur- en recreatieve waarden van het dorpsbos.

De stichting heeft grote ambities om de biodiversiteit en de beleefbaarheid te vergroten o.m. door aanplant van struiken, een bloemenweide, onderhoud voedselbos, aanpak verspreiding grote berenklauw en verbetering waterkwaliteit. Dit geschiedt met name door vrijwilligers van de stichting en met behulp van subsidies.

Voor de beleefbaarheid worden paden, rust- en uitzichtpunten onderhouden, willen wij de entree van het gebied verbeteren en doen wij onderzoek naar een openluchttheater in het bosgebied. Een belangrijk speerpunt is de koppeling van het dorpsbos met het Lage Vaartbos via een brugverbinding. Dit om de recreatieve druk (die inmiddels erg groot is) beter te spreiden. De diverse acties hebben financiële impact. De Stichting heeft inmiddels de ANBI-status. Wij zijn op zoek naar mogelijkheden van financiering.

Wij zoeken ter versterking van ons bestuur nieuwe bestuursleden met name een (ervaren) penningmeester (m/v).
De penningmeester is tevens mede bestuurslid en dus ook betrokken bij de uitvoering van onze beleidsdoelen.

Daarnaast zoeken wij deskundigheid op het gebied van fondsenwerving en een actief medebestuurslid die het leuk vindt om wat taken op zich te nemen.

Contact: voorzitter@hetwisentbos.nl (Stefan Sterkenburg) of info@hetwisentbos.nl.

Waarmee kunnen we je helpen?