ANBI status is aan de stichting toegekend

10 juni 2022

ANBI status toegekend aan de stichting

De Stichting Participatie Wisentbos zet zich in voor de ontwikkeling van het bosgebied. Hiermee zijn kosten gemoeid. Het bestuur van Stichting Participatie Wisentbos koesterde al langere tijd de wens om het keurmerk van de ANBI status te ontvangen.

Heeft een organisatie een ANBI status dan laat je namelijk zien dat je een goede partij bent om aan te doneren. Voor het aanvragen van een financiële bijdrage uit een fonds is de ANBI status eveneens belangrijk omdat dit vaak als voorwaarde wordt gesteld.

Gelukkig is met terugwerkende kracht van 1 januari 2022 de ANBI status aan de stichting toegekend. De stichting is dus volgens de belastingdienst een organisatie die zich geheel inzet voor het algemeen belang. Essentiële informatie over de stichting is voor iedereen openbaar en via de nieuwe website op te vragen.

Op zondag 3 juli tijdens het Wijlandfestival zal de stichting de eerste publieke campagne organiseren voor een donatie ten behoeve van de activiteiten in het Wisentbos. Een gift is nu aftrekbaar van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Waarmee kunnen we je helpen?